Sisältöön »

Forssan kuukausipalkkaiset JHL ry 090

Forssan kuukausipalkkaiset JHL 090
 

Työsuojelu

Työntekijät haravoivat

Työsuojelu tunnetaan työpaikoilla monilla käsitteillä: esimerkiksi työturvallisuus, työsuojelu, työympäristötyö, työkykyä ylläpitävä toiminta ja työhyvinvointi. Työsuojelu onkin laaja-alaista toimintaa työn, työolosuhteiden ja työyhteisön kehittämiseksi.

Työsuojelun tavoitteena ovat turvalliset ja terveelliset työolosuhteet sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen ja hyvinvointi työssä. Parhaimmillaan työsuojelu on osa työpaikan arkipäivän toimintaa eli osa johtamista ja työn tekemistä. Tulokset heijastuvat suoraan sekä työelämän laatuun että työn ja palvelujen tuloksellisuuteen.

Hyvän työympäristön edellytyksenä on, että sen tilaa arvioidaan jatkuvasti, tunnistetaan vaara- ja kuormitustekijät ja haetaan ratkaisut niiden poistamiseksi. Työnantajalla on pääasiallinen vastuu huolehtia työolojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä, mutta käytännössä työsuojeluvastuuta on jokaisella työntekijällä. Työelämän laatua voidaan parantaa parhaiten työyhteisön omin toimin ja yhteistoiminnassa työnantajan ja henkilöstön kesken. Tarvittaessa käytetään asiantuntija-apua. Lähin asiantuntija on työterveyshuolto.

Työsuojelun valvonnasta työpaikoilla vastaavat sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivat työsuojelupiirit.

Työsuojelutoimijat työpaikoillamme

 
Forssan kaupunkiLoimi-Hämeen Jätehuolto OySuomen Elektroniikkakäsittely OyCool-Finland OyForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Työsuojeluvaltuutetut Rauni Vähä-Pietilä ja Taru Vättö.

Loimijoen kuntapalvelut Oy