Sisältöön »

Forssan kuukausipalkkaiset JHL ry 090

Forssan kuukausipalkkaiset JHL 090
 

Jäsenasiat

Lapset juoksevat kuraisin kengin koulun käytävällä, näkymätön siivooja puhdistaa lattiaa, ammattiliitto JHL puolustaa siivojia.

Jäsenen oikeuksia ja velvollisuuksia

Ilmoita seuraavista asioista liittoon:

  • osoitteenmuutos
  • äitiys- tai vanhempainloma
  • hoitovapaa
  • opiskelu
  • sairausloma (pitkäaikainen, ei verotettavia tuloja)
  • työttömyys, jos Kelan päivärahalla
  • työnantajan muuttuminen
  • palkaton työloma tai virkavapaus
 
 

Jäseneksi liittyminen

Työelämässä pärjää paremmin yhdessä kuin yksin. Liittymällä jäseneksi voit vaikuttaa paremmin työhösi ja tulevaisuuteesi. Saat muutosturvaa työttömyyden, työsuhteen keston ja työn sisällön suhteen. Oma yhdistyksesi ja liitto tarjoavat jäsentoimintaa ja tuntuvia jäsentuja.

JHL on erityisesti julkisella alalla työskentelevien ammattiliitto.

Yhdistyksemme jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka ovat Forssan kaupunkikonsernin kuukausipalkkaisia työntekijöitä tai opiskelijoita.

Jäsenmaksu on 1,0 prosenttia, josta työttömyyskassan osuus on 0,3 prosenttia. Maksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Työttömyyskassa tarjoaa asianmukaiset palvelut mm. ansiopäivärahan, koulutustuen ja vuorottelukorvauksen suhteen.

Kuinka liityn?

Helpoiten liittyminen käy, kun tiedustelet työtovereiltasi, kuka toimii työyhteisössäsi JHL:n luottamusmiehenä tai yhdyshenkilönä. Heiltä saat liittymislomakkeen ja valtakirjan jäsenmaksun perintäsopimusta varten. Palauta lomake täytettynä yhdistyksen toimihenkilölle. Hän toimittaa sen yhdistyksen hallitukselle hyväksymistä varten. Hallitus hyväksyy sinut jäseneksi ja huolehtii, että jäsenmaksun perintävaltakirja menee työnantajallesi.