Sisältöön »

Forssan kuukausipalkkaiset JHL ry 090

Forssan kuukausipalkkaiset JHL 090
 

Hallitus

Ilmakuva Forssasta

Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallitus valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan ja sihteerin. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä taloudenhoitajan, jäsenasiainhoitajan ja tarvittaessa muita toimihenkilöitä.

Luottamusmiehillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Hallituksen jäsenten yhteystiedot