Forssan kuukausipalkkaiset JHL RY 090

 

fiilis-alasivu.jpg
 

Hallitus

Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallitus valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä jäsenasiainhoitajan, opintosihteerin ja tarvittaessa muita toimihenkilöitä.

Luottamusmiehillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kuukauden toinen tiistai klo 18, lukuunottamatta heinäkuuta.