Sisältöön »

Forssan kuukausipalkkaiset JHL ry 090

Forssan kuukausipalkkaiset JHL 090
 

Paikallinen edunvalvonta

Kättely

Paikallisessa edunvalvonnassa keskeisiä toimijoita ovat liiton yhdistykset ja yhdistysten toimihenkilöt.

JHL:ssä edunvalvonta ymmärretään laajasti. Laaja edunvalvonta sisältää sekä palvelussuhteeseen liittyvät asiat että työn tekemisen tapaan, työn organisointiin ja kehittämiseen, työympäristöön sekä työntekijän osaamiseen ja työkykyyn liittyvät asiat.

Paikallisesti luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut hoitavat tehtävissään laajan edunvalvonnan asioista. JHL:n yhdistykset toimivat tässä työssä luottamusmusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tukena.

Edunvalvonta-asioissa jäsentä lähinnä ovat työpaikkojen luottamusmiehet ja pääluottamusmusmies. He ovat tärkeässä asemassa valvoessaan virka- ja työehtosopimusten toteutumista työpaikoilla, tulkitsevat sopimusten sisältöä, käyvät neuvotteluja työnantajasi kanssa ja osallistuvat työehtojen kehittämiseen. Luottamusmiehet varmistavat, että työpaikoilla noudatetaan työelämän pelisääntöjä.

Luottamusmiesten yhteystiedot